Asas Dasar Hukum Internasional

loading...
loading...
Hukum internasional diberlakukan dalam rangka menjaga hubungan dan kerja sama antarnegara. Oleh karena itu, hukum tersebut tidak boleh dibuat  tanpa memperhatikan kepentingan masing-masing Negara. Untuk itu hukum internasional  harus memperhatikan asas-asas sebagai berikut :

a.    Asas territorial

Asas ini didasarkan  pada kekuasaan Negara atas daerahnya. Menurut asas ini, Negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan barang yang ada di wilayahnya. Jadi, terhadap semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut berlaku hukum asing (internasional) sepenuhnya.


b.    Asas kebangsaan

Asas ini didasarkan pada kekuasaan Negara untuk mengatur warga negaranya. Menurut asas ini, setiap warga negara dimanapun berada, tetap berada di bawah jangkauan hukum Negara asalnya. Asas ini mempunyai kekuasaan ekteritorial, artinya, hukum suatu Negara tetap berlaku bagi warga negaranya, walaupun dia berada di negara lain.


c.    Asas kepentingan umum

Asas ini didasarkan pada kewenangan Negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, Negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum, jadi hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu Negara.

asas dasar hukum internasional
sumber gambar :idedunia.blogspot.com


loading...